PROJEKTET

 EN PODD FÖR ATT 

 BERÄTTA OM HISINGEN 

 MED EGNA ORD 

PROJEKTET MIN MIC

Min Mic är ett projekt där unga på Hisingen gör radioprogram om sin verklighet i Göteborg. Projektet leds av två erfarna radiojournalister som finns där för att diskutera journalistikens och radions grunder, allt från nyhetsvärdering och dramaturgi till offentlighetsprincipen, att ställa ansvariga till svars och radioredigering. Ett av projektets mål är sen att deltagarna  självständigt ska kunna berätta om, granska och lyfta fram sådant som påverkar livet på Hisingen.

Radioprogrammen publiceras som en podcast, hur ofta och vad de olika avsnitten ska handla om är upp till deltagarna. 

En viktig del av projektet är att diskutera vad som är bra journalistik, en annan del är att hitta sätt att göra bra journalistik på. Därför kommer personer från främst media, men även andra delar av samhället, att bjudas in för att hålla seminarier och workshopar. De här mötena kommer sannolikt att vara minst lika givande för den inbjudne; vill du träffa Min Mic-deltagarna så hör av dig!

KORT OM MIN MIC

12 unga på Hisingen ingår i "huvudredaktionen" och publicerar den löpande podden.

Projektet startades och drivs av Maria Hansson Botin och Lasse Edfast.

Ledare är även Gustav Påhlsson och Andreas Varas.

Min Mic är ett projekt för att göra ungas röster på Hisingen hörda. Alla boende på Hisingen kan bli medlemmar, läs om våra olika medlemstyper här.

Ungdomssatsningen Hisingen är med och stöttar projektet, andra som vill sponsra projektet kan läsa om hur det går till här.