SNART BÖRJAR DET

 HISINGENS UNGA HAR RÖSTEN 

 DITT FÖRETAG HAR PENGARNA 

 LÅT OSS MÖTAS 

Min Mic är en ideell förening och projekt med målet att göra ungas röster hörda och bidra till en bättre demokrati i Göteborg. För att nå dit producerar deltagarna bland annat en podcast. Trots att radio har fördelen att vara billigt att göra i förhållande till exempelvis TV och trots att ingen vinst kommer att tas ut av någon (snarare görs väldigt mycket arbete ideellt), så behöver vi pengar. Vill ditt företag vara en del av Min Mics arbete?

Innan ni ens funderar på att svara så vill vi tydliggöra två saker:

  1. Min Mic bedriver oberoende journalistik. Det innebär att även om ditt företag ger oss tio miljoner kronor så kan ni inte påverka våra program för fem öre.

  2. Vi kommer inte att ta emot tio miljoner kronor. För att vara säkra på att vi inte blir onödigt beroende av en enskild sponsor kommer vi att ta in pengar från ett antal företag, lika mycket från varje.

Känns det okej? I så fall har ditt företag minst lika mycket att tjäna på att sponsra Min Mic som vi har. Inte nog med att Göteborg blir en bättre fungerande stad med en bättre utvecklad demokrati, som sponsor får ni dessutom uppmärksamhet och goodwill i en väldefinierad målgrupp till en relativt billig peng. Vill du veta exakt hur det fungerar så kontakta oss!

GE DITT STÖD TILL MIN MIC